Innovatie en valorisatie

Samenwerking van een bedrijf met kennisinstellingen en de overheid zijn vaak ingewikkelde, intensieve en tijdrovende processen. Bureau Hoekstra Greve kan u adviseren en ondersteunen op het snijvlak van publieke-private samenwerking om industriële innovatie- en valorisatieprocessen gericht op verduurzaming van economie en samenleving vorm te geven.

Sibbe Hoekstra kan bogen op een uitgebreid netwerk binnen de industrie, kennisinstellingen en de overheid, zowel nationaal als in EU-verband. In zijn verantwoordelijkheid als CEO van het internationaal opererend topinstituut M2i is hij zeer vertrouwd geraakt met deze materie. Hij zet zijn kennis graag in voor uw organisatie.