Methodes

BBS
De Business Balanced Scorecard helpt strategie te vertalen in actie. Dit revolutionaire instrument van Kaplan en Norton kan bedrijven, scholen en maatschappen mobiliseren om hun bedrijfsmissie en lange termijn strategie te realiseren. Het instrument kan ingezet worden om hedendaagse werkwijzen te vertalen in beoogde (toekomstige) doelen. 

Roadmap
Een Roadmap is een routekaart die aangeeft op welk moment nieuwe functionaliteiten en vaardigheden beschikbaar moeten zijn om de beoogde innovaties in de vorm van nieuwe producten en/of processen tijdig gereed te hebben. Een Roadmap maakt op een inzichtelijke manier duidelijk welke acties wanneer moeten plaatsvinden om de vereiste innovaties te kunnen implementeren.

DISC profiel
DISC is een analyse met behulp van een test die deelnemers meer inzicht geeft in zichzelf. De test geeft u inzicht in individuele aspecten van uw persoonlijk stijl of uw waardenperspectief.
De analyses kunnen ingezet worden bij advisering, teamconflicten, mediation, overlegscheiding, coaching, ouder- kind begeleiding, trainingen en cursussen.
In een persoonlijk gesprek wordt de analyse besproken. Bij een teamanalyse zullen de onderliggende dimensies worden toegelicht, waarbij de privacy van de individuele teamleden gerespecteerd wordt.

RET methode
Rationeel Emotieve Therapie (RET) benadrukt dat mensen zelf de sleutel voor een emotioneel gelukkig leven in handen hebben. Dit inzicht is het uitgangspunt voor een praktische methode die volwassenen en kinderen in staat stelt om hinderlijke gevoelens beter te begrijpen en te hanteren. Bij individuele advisering en begeleiding aan medewerkers of in de ouder-kind begeleiding kunnen aspecten van deze methode aan de orde komen.