Dr ir Sibbe (S.) Hoekstra

"Na mijn opleiding en promotie aan de Universiteit Twente ben ik aansluitend bij Philips in dienst getreden. Na aanvankelijk als onderzoeker te zijn begonnen, bleek al snel mijn belangstelling voor het reorganiseren en revitaliseren van bedrijven. Een organisatie weer perspectief bieden en alle medewerkers daarin betrekken is een uitdagende maar vooral stimulerende bezigheid. Bij Philips kon ik dit internationaal in praktijk brengen en vormden cultuurverschillen een extra dimensie in het herstructureringsproces. De volgende uitdaging lag op het vlak van publiek-private samenwerking. Wat mij hier bijzonder in aanspreekt is de vereiste managerial flexibiliteit die tot uitdrukking komt in het veelvuldig moeten schakelen tussen verschillende disciplines, sterk uiteenlopende organisaties en onafhankelijk acterende professionals. Het bijbehorende netwerk is een krachtig instrument dat breed inzetbaar is."

Sibbe Hoekstra is een veelzijdig netwerker met sterke communicatieve vaardigheden, die partijen in een (inter)nationale omgeving met elkaar weet te verbinden. Hij is reeds jarenlang actief in besturen, raden van advies, verenigingen en als commissaris, zowel zakelijk als maatschappelijk, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten.