MEDIATION

Mediation is een vorm van conflictoplossing met behulp van een neutrale derde persoon: de mediator. Dineke Hoekstra Greve is  MfN register mediator en als zodanig ingeschreven bij de rechtbanken van Noord Nederland en Oost Brabant. De universitaire gedragswetenschappelijke achtergrond en verdieping in de sociaal psychologische aspecten van conflicten zorgen voor een bijzondere combinatie van expertise.

De mediationtak van het bureau richt zich op familiezaken: echtscheiding, ouderschapsplannen, (groot)ouder –kind problemen etc etc. en algemene mediation.
Dineke Hoekstra Greve heeft als mediator meegedaan in de pilot Mediation in Strafrecht. Nadat de pilot is afgerond is zij verbonden  aan de Rechtbank Noord Nederland en de Rechtbank Oost Brabant als mediator in strafrecht. 

Wij streven naar het bereiken van een gezamenlijke oplossing in mediationgesprekken, waarbij de belangen van de partijen voorop staan. Door middel van het tijdig inzetten van mediation is escalatie van een conflictsituatie te voorkomen.

Bureau Hoekstra Greve werkt, indien gewenst en met gezamenlijke instemming van de cliënten, nauw samen met advocaten, accountants of andere deskundigen.