Overlegscheiding

Sinds enkele jaren is het in Nederland mogelijk een scheiding te regelen via Collaborative Divorce oftewel overlegscheiding. Deze scheidingsvorm heeft als uitgangspunt dat er respect is voor elkaar en voor de familiegeschiedenis. Vanaf 15 september 2015 is deze vorm van scheiding ook mogelijk in Friesland.  

Bij de overlegscheiding krijgen partijen ondersteuning van meerdere deskundigen: elke partij heeft een eigen advocaat, het hele team heeft een neutrale coach en indien gewenst een neutrale financieel deskundige. Gezamenlijk wordt gestreefd naar afhandeling van de scheiding zonder rechtszaken. De afspraken worden vastgelegd in een bindend echtscheidingsconvenant.
 
Binnen ons bureau is Dineke Hoekstra Greve opgeleid als Collaborative Divorce Coach en zij kan u uitgebreid informeren over deze respectvolle vorm van scheiden, die met name geschikt is voor ondernemers en dienstverleners met een eigen praktijk en/of in een situatie waarin de ouders met grote financiële belangen geconfronteerd worden.  

Coaching en advisering speelt in deze scheidingsvorm een belangrijke rol.