Algemene mediation

Steeds meer geschillen worden aan MfN register mediators voorgelegd, zoals bijvoorbeeld conflicten met collegae en leidinggevenden, of in een maatschap of ander teamverband. Vroegtijdig constateren van een mogelijk conflict en het inschakelen van een mediator kan helpen escalatie en emotionele schade te voorkomen.

Ons bureau heeft een mantelovereenkomst met de Kunstconnectie, de branchevereniging voor educatie en participatie in de Kunsten. Leden van de Kunstconnectie ontvangen korting op de mediationkosten