Maatschap bemiddeling

In maatschappen en samenwerkingsverbanden van (para) medische beroepsgroepen kunnen conflictsituaties eenvoudig ontstaan. Dat is niet verwonderlijk omdat zelfstandig werkende professionals vaak onder grote druk staan. In het spanningsveld van financiële en inhoudelijke eisen zijn conflicten niet te vermijden, maar zij worden vaak niet als conflict (h)erkend. Wij hebben ervaren dat (tijdige) interventie veel onnodig leed kan voorkomen.
Bij begeleiding van gesprekken met een grote groep werken wij samen met Courconsult, uiteraard na overleg met de opdrachtgever.